Heeft u een wedstrijd of evenement op het programma staan waar u professionele foto΄s van wilt? 

   

Foto gemaakt door Marco Spelten

Prijzen zijn vastgesteld per 1 augustus 2017 en zijn exclusief BTW

Bijbestellingen Zie prijzen bij de bestelpagina
Uurtarief bij inhuren, met een minimum van 1 uur en daarop volgend blokken van een half uur. € 65,00
Bij een groot aantal uren op een dag is de tarifering als volgt:
  • De eerste vier uur: € 65,00
  • De uren daarop volgend: € 45,00
  • Maximaal dagtarief: € 500,00 ( geld voor 12 uur)
  • Reiskosten € 0,25 per kilometer
 
Losse foto voor krant of tijdschrift (leveren=betalen) v.a. € 42,50
Foto's voor commercieel gebruik Vanaf € 175.00 *)
   
Fotoseries  
Hele serie reguliere wedstrijd 
Levering op data-DVD of via internet
Daadwerkelijk gewerkte uren worden in rekening gebracht.
conform uurtarief
Tijdens toernooien (EK, WK, etc) worden vaak aantrekkelijke "package deals" aangeboden over meerdere wedstrijden
Deze package deals gelden alleen bij voorinschrijving en op de wedstrijddagen.
Data dvd € 5,00
WeTransfer-files versturen Gratis
WeTransfer-files bij niet tijdig downloaden nogmaals versturen € 7,50

*) Exclusief afkopen rechten geportretteerde!

Voor foto's die zonder de uitdrukkelijk toestemming van de fotograaf worden gebruikt, gelden de tarieven zoals vastgesteld door de Stichting Foto Anoniem. Dit zijn de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten.